About the Reports

Pagpa-publish sa Facebook ng mga Impormasyon tungkol sa Mga Kahilingan ng Pamahalaan

Bilang bahagi ng aming patuloy na pagsusumikap upang magbahagi ng higit pang impormasyon tungkol sa mga kahilingan na natanggap namin mula sa mga pamahalaan sa buong mundo, palaging gumagawa ang Facebook ng Ulat ng Mga Kahilingan ng Pamahalaan. Pina-publish namin ang impormasyong ito tungkol sa mga kahilingan na may kaugnayan sa iba't-ibang mga produkto at serbisyo namin (kasama ang Facebook, Messenger, WhatsApp at Instagram) dahil gusto naming maintindihan ng mga tao ang katangian at lawak ng mga kahilingan na ito at ang mga mahigpit na patakaran at proseso na ginawa namin upang pamahalaan ang mga ito.

Para sa mga kahilingan ng pamahalaan para sa mga datos ng account, inililista ng ulat na ito ang mga bansang humiling; ang bilang ng mga natanggap na kahilingan mula sa bawat bansang iyon; ang bilang ng mga account na tinukoy sa mga kahilingan na iyon; at ang porsiyento ng mga kahilingan kung saan isiniwalat namin ang kahit ilan sa mga datos.

Para sa mga kahilingan ng pamahalaan na limitahan ang access sa nilalaman, ang ulat na ito ay nagbibigay ng bilang ng mga piraso ng nilalaman na nilimitahan dahil sa mga paglabag sa lokal na batas sa mga bansa kung saan kami nagbibigay ng serbisyo.

Palaging ia-update ang ulat.

Mga Kahilingan ng Pamahalaan para sa Mga Datos

Bilang bahagi ng mga opisyal na imbestigasyon, minsan humihiling ng mga datos ang mga opisyal ng pamahalaan na tungkol sa mga taong gumagamit ng Facebook. Ang karamihan sa mga kahilingan na ito ay may kaugnayan sa mga kasong kriminal, tulad ng mga pagnanakaw o pagkidnap. Sa karamihan ng mga kasong ito, humihiling ang pamahalaan ng mga pangunahing impormasyon ng subscriber, tulad ng pangalan at haba ng serbisyo. Ang mga kahilingan ay maaari ring humiling ng mga log ng IP address o nilalaman ng account.

Mayroon kaming ginawang mga mahigpit na alituntunin upang pamahalaan ang mga kahilingan ng pamahalaan na ito. Tinitingnan ang bawat kahilingan na natatanggap namin para sa kaangkupan upang suriin ayon sa batas. Hinihiling namin sa mga opisyal na magbigay ng detalyadong paglalarawan ng basehan ayon sa batas at katotohanan para sa kanilang kahilingan, at umuurong kami kapag may nakikita kaming mga kakulangan ayon sa batas o masyadong malawak o hindi malinaw na mga paghiling ng impormasyon. Kadalasan, nagbabahagi lamang kami ng mga pangunahing impormasyon ng subscriber.

Maaari mong basahin ang higit pa tungkol sa aming pamamaraan sa pagtugon sa mga kahilingan ng pamahalaan dito.

Mga Kahilingan ng Pamahalaan upang Limitahan ang Access sa Nilalaman

Kapag naniniwala ang mga pamahalaan na ang isang bagay sa Internet ay lumalabag sa kanilang mga batas, maaari silang makipag-ugnayan sa mga kumpanya tulad ng Facebook at hilingin sa amin na limitahan ang access sa nilalaman na iyon. Kapag natanggap namin ang naturang kahilingan, sinisiyasat itong mabuti upang malaman kung talagang lumalabag sa mga lokal na batas ang tinukoy na nilalaman. Kung matutukoy naming lumalabag ito, gagawin namin itong hindi available sa bansa o teritoryo na may kaugnayan. Halimbawa, ang pagtanggi sa Holocaust (pagpaslang sa mga hudyo) ay labag sa batas sa Germany, kaya kung iuulat ito sa amin, hihigpitan namin ang nilalaman na ito para sa mga tao sa Germany.

Ang ulat na ito ay nagbibigay sa bawat bansa ng impormasyong tungkol sa mga paglilimita ng nilalaman sa mga lugar kung saan available ang aming mga serbisyo sa ibang paraan. Isinama namin sa ulat ang mga pangyayari kung saan inalis namin ang nilalaman na natukoy ng mga pamahalaan na labag sa batas, kasama ang mga pangyayari na ipinaalam sa amin ng mga entidad na hindi sa pamahalaan, tulad ng mga NGO, kawanggawa at mga miyembro ng komunidad ng Facebook.

Naghahanap ng higit pang detalye?

Makikita ang aming pamamaraan sa pagtugon sa mga kahilingan ng pamahalaan sa aming Mga Alituntunin sa Pagpapatupad ng Batas

Iba pang Mga Ulat

Questions about our reports?

Visit our FAQs

View the Government Requests Report

Facebook © 2017